U bent hier: Nieuws De Wet Werk en Zekerheid - wat moet u weten
Persoonlijke hulpmiddelen

De Wet Werk en Zekerheid - wat moet u weten

Op 18 april beslist de eerste kamer over de wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid.

De Wet Werk en Zekerheid - wat moet u weten

zorgeloos ondernemen

Wat verandert er per 1 juli 2014?

  • Bij contracten korter dan 6 maanden is geen proeftijd meer toegestaan.
  • Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is het niet langer toegestaan een concurrentiebeding overeen te komen, tenzij de werkgever daarbij schriftelijk heeft aangegeven welk zwaarwegend bedrijfsbelang het concurrentiebeding noodzakelijk maakt.
  • Minimaal 1 maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tenzij deze voor korter dan 6 maanden is aangegaan) moet de werkgever schriftelijk het einde van de overeenkomst aanzeggen, of aangeven onder welke voorwaarden hij een nieuwe overeenkomst wil aanbieden. Als de werkgever dat niet tijdig doet, dient hij het salaris te betalen over de periode dat hij de aanzegging te laat heeft gedaan (maximaal 1 maandsalaris).

Wijzigingen in Prettig Personeel

We denken graag met u mee en zullen daarom de volgende wijzigingen doorvoeren in het systeem.

Als bij het aanmaken van een contract gekozen wordt voor de duur van minder dan 6 maanden, zal de optie voor proeftijd automatisch op 'geen' gezet worden en is niet meer aan te passen.

Uiteraard wilt u de schriftelijke aanzegging niet vergeten, daarom zullen wij een sjabloon van een zeer eenvoudige aanzeggingsbrief klaarzetten in de documenten module. Tevens ontvangt u een maand en een week voor het aanzegmoment een notificatie en wordt er een taak aangemaakt om de aanzegbrief aan te maken, met behulp van het sjabloon. U hoeft de brief alleen nog maar af te drukken en te versturen.