U bent hier: Nieuws Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid voor Vangnetters
Persoonlijke hulpmiddelen

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid voor Vangnetters

De financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot, dus laat u niet verassen!

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid voor Vangnetters

BeZaVa, de 'vervuiler' betaalt

Voor de op 1 januari 2013 ingegane Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid voor Vangnetters (BeZaVa) zijn inmiddels allerlei termen ontstaan. De Nieuwe Ziektewet, Ziektewet Nieuwe Stijl, Ziektewet FLEX en Modernisering Ziektewet. De juiste naam is BeZaVa en is bedoeld om de instroom van ‘vangnetters’ in de Ziektewet en WIA te beperken.
De laatste jaren is de instroom in de WIA van werknemers met een contract van bepaalde tijd sterk toegenomen. Op dit moment bedraagt het aantal WIA- instromers vanuit de vangnetregeling ongeveer de helft, en dit terwijl vangnetters slechts 20% van de totale populatie van mensen, die op een of andere manier verzuimen, bedraagt.

De huidige loondoorbetalingsregeling (104 weken) en re-integratieverplichtingen voor werkgevers, bij deels arbeidsgeschikte werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, hebben de WIA- instroom doen verminderen. Dit is voor de overheid een argument om soortgelijke prikkels ook toe te gaan passen voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Een nieuwe uitdaging voor werkgevers in deze toch al onzekere tijd!
Met de BeZaVa gaat de werkgever ook de kosten voor de uitkeringen voor ex- werknemers, welke ziek uit dienst gaan, betalen. Dit gaat gebeuren door middel van premiedifferentiatie. Kortom, de ‘vervuiler’ betaalt! Werkgevers gaan meer betalen naarmate er meer werknemers met een contract voor bepaalde tijd de Ziektewet en WGA instromen.